شرکت بهار سامانه شرق دارای مجوز بهره برداری و واردات تجهیزات رادیویی با فرکانس های باند آزاد و باند غیر آزاد

بازار تجهیزات مخابراتی بیسیم از نقطه نظر TCP/IP قدمت زیادی ندارد اما در همین بازه کوتاه شرکت های متعددی پا به این بازار نهاده و از روش های قانونی و غیر قانونی سعی در بازاریابی و فعالیت اقتصادی نموده اند .

هم اکنون فضای شهر تهران از سیگنال های wifi در فرکانس های باند آزاد اشباع گردیده است که این موضوع دست اندرکاران سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور را بر آن داشت تا با نظارت بر واردات و محل استفاده آن در یکپارچگی شبکه بیسیم تهران و سلامت ساکنان آن اقدامات قاطع و مسمر ثمر انجام دهد .

از جمله این اقدامات اعطای مجوز واردات به شرکت های ذیصلاح و به صورت محدود نموده که شرکت بهار سامانه شرق نیز توانسته حائزمعیارهای سخت گیرانه آن سازمان محترم قرار گیرد و موفق به اخذ این مجوز گردد.